Hoge Raad: “Product van Proximedia is nutteloos”

Zelf had ik het anderhalf jaar terug al haarfijn uiteengezet dat de diensten die Proximedia onder haar diverse handelsnamen (BeUp, MKB Clickservice, enz.) levert, compleet nutteloos en veel te duur zijn. Voor een fractie van de prijs heb je een veel betere website of marketingcampagne dan Proximedia kan en wil leveren.

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die precies in lijn ligt met mijn bevindingen van destijds. De Hoge Raad vindt ook dat Proximedia een nutteloos en veel te duur product opdringt aan ondernemers die dat product helemaal niet nodig hebben. De Hoge Raad zegt dit in haar uitspraak:

3.1 ’s Hofs arrest komt op het volgende neer:

a. BeUp heeft het initiatief genomen om [verweerder], een kleine banketbakker met slechts kleine en vooral plaatselijke klantenkring, een nutteloos en kostbaar product op te dringen;

b. BeUp heeft geen enkele moeite gedaan om na te gaan of het product voor [verweerder] van enig nut zou (hebben) kunnen zijn; zij was daarin ook niet geïnteresseerd;

c. haar bedienden hebben bij hun bezoek aan [verweerder] geconstateerd, of in elk geval moeten zien, dat hij er die dag alleen voor stond en dat zijn gedachten goeddeels bij het reilen en zeilen van zijn patisserie waren. BeUp heeft, zo ligt in ’s Hofs arrest besloten, niets zinnigs aangevoerd over hetgeen deze medewerkers over het (potentiële) nut van het opgedrongen product met [verweerder] hebben besproken.

Mocht je een contract met Proximedia/BeUp/MKB Clickservice hebben en daar van af willen, dan zou je onder andere deze uitspraak van de Hoge Raad kunnen gebruiken om aan te tonen dat je slachtoffer bent van acquisitiefraude*. Er is jouw als ondernemer namelijk, tegen jouw wil in, een nutteloos en kostbaar product opgedrongen door Proximedia.

Middels het op 19 januari 2016 aangenomen wetsvoorstel Strafbaarstelling van Acquisitiefraude, zouden de activiteiten van Proximedia m.i. strafbaar worden. Proximedia gaat zich dan schuldig maken aan Acquisitiefraude. Lees hier de definitie daarvan:

2. Een mededeling, openbaar of specifiek gericht op een ander, is in ieder geval misleidend indien sprake is van een misleidende omissie, waarbij essentiële informatie welke hij die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, waardoor hij die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie, een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

3. Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien essentiële informatie als bedoeld in lid 2 verborgen wordt gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laat verstrekt of gepresenteerd wordt, of het commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, waardoor hij die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie, een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen

Het voorstel moet nog in werking gesteld worden “op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.”

Ik ben benieuwd naar de jurisprudentie over de praktijken van MKB Clickservice als dit wetsvoorstel in werking gesteld is! Vast staat wat mij betreft dat de directie van Proximedia, Fabrice Wuyts, Jan Catrysse en Ömer Cekiç, in dat geval tegen een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar kijken. Of dat in verhouding staat tegen de honderden ondernemers die ze geruïneerd hebben over de afgelopen jaren weet ik niet, maar het is in elk geval een fijne gedachte dat er ook vanuit de overheid actie ondernomen wordt tegen hufters zoals Proximedia.

* Gezien het feit dat het Wetsvoorstel voor Acquisitiefraude nog niet in werking getreden is op het moment dat dit artikel geschreven is, zal (de directie van) Proximedia misschien niet schuldig bevonden kunnen worden aan acquisitiefraude voor reeds lopende zaken. Echter ligt de uitspraak van de Hoge Raad precies in lijn met de definitie van Acquisitiefraude en zou dat naar mijn idee voldoende moeten zijn om het contract te laten ontbinden, zonder de door Proximedia in het contract vermelde boete te hoeven te betalen. Laat je in elk geval goed informeren door je advocaat, als je van het wurgcontract met Proximedia af wilt.

8 gedachten over “Hoge Raad: “Product van Proximedia is nutteloos””

 1. Hallo Wouter,
  Via een collega van mij werd ik geattendeerd op jouw website. Ik zit met het volgende:
  Mijn dochter is met haar kleine bedrijfje slachtoffer geworden van MKB Clickservice. Ze moet voor 24 maanden ruim 400 euro per maand betalen voor diensten die niet of nauwelijks nagekomen worden. Ze is duidelijk gemanipuleerd en heeft hierdoor nu grote problemen.We hebben per mail contact gehad voor het ontbinden van het contract. Het gaat hier in totaal om 3300,00 euro. We hebben inmiddels terug gemaild dat we akkoord gaan met de betalingsregeling van 10 x 330 euro. Zijn we de sjaak of kunnen we nog stappen ondernemen? Ik hoor graag van je van dit is een serieus probleem

 2. Hallo Wouter,

  zie de vraag van John (ivm zijn dochter). Ik heb een soortgelijke situatie. Zijn er nog stappen te ondernemen tegen MKB Clickservice?

  1. Hoi Mina,

   Dat hangt helemaal af van je situatie. Het contract van MKB Clickservice is op zich juridisch waterdicht en het bedrijf is hufterig genoeg om je daar aan te houden, zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt.

   Als je er vanaf wilt dan zul je een advocaat in moeten schakelen en zelfs dan is de kans niet heel groot dat het lukt.

   Wat vaak ook wil helpen is als je op meerdere plekken op het internet je ervaring met MKB Clickservice deelt. Als je dat gewoon helder en feitelijk uiteenzet, dan blijkt MKB Clickservice dikwijls opeens bereid om je een handreiking te doen. Voor hen is het namelijk heel vervelend als hun klant hun ervaring deelt. Ze leveren immers een veel te duur en nutteloos product. Hoe meer van die reviews er verschijnen, hoe moeilijker het voor ze wordt om hun troep te slijten.

Geef een reactie